Wspomagamy rozwój zrównoważonego
transportu

Studia transportowe

Opracowujemy kompleksowe studia transportowe stanowiące niezbędny element w procesie kształtowania świadomej i zrównoważonej polityki transportowej oraz kierunków rozwoju układów komunikacyjnych.

Analizy ruchu

Świadczymy usługi z zakresu analiz ruchu dla inwestycji drogowych, szynowych i wodnych śródlądowych. Badamy wpływ powstawania nowych generatorów ruchu na układ komunikacyjny.

Modele i prognozy ruchu

Wykonujemy i aktualizujemy multimodalne modele oraz prognozy ruchu stanowiące podstawę studiów transportowych, analiz ruchu, studiów wykonalności oraz innych opracowań branżowych.

Mikrosymulacje ruchu

Wykonujemy mikrosymulacje ruchu, które pozwalają na detaliczne sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań.

Koncepcje transportowe

Tworzymy nowoczesne koncepcje rozwiązań z zakresu infrastruktury transportowej zapewniając ich zgodność z aktualnie obowiązaującymi normami i przepisami.

Analizy przestrzenne (GIS)

Geokodujemy dane, tworzymy mapy i wykonujemy szerokie spektrum analiz przestrzennych, dostarczając czytelnej informacji o badanych zjawiskach.

Analizy big data

Jako nieliczni w Polsce posiadamy praktyczną wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu i obróbce danych BIG DATA związanych z transportem (dane z kart SIM, systemów sondowania pojazdów i podróży pasażerskich).

Pomiary i badania

Prowadzimy kompleksowe badania zachowań komunikacyjnych ludności oraz pomiary ruchu w transporcie.

Konsulting

Oferujemy pełne wsparcie doradcze w zakresie projektów transportowych – zarówno miekkich jak i twardych.